Ο Σπύρος Σπύρου είναι Καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής). Απο τον Ιούνιο του 2016 είναι Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στην Λογιστική & Χρηματοοικονομική (MSc in Accounting & Finance). Την περίοδο 2013-2016 διατέλεσε Πρόεδρος του Τμήματος, μέλος της Συγκλήτου του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών, και μέλος της Κοσμητείας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενώ την περίοδο μεταξύ Δεκ. 2015 – Μαϊου 2016 διετέλεσε Αναπληρωτής Πρύτανη. Είναι, επίσης, μέλος της Διοικούσας Επιτροπής μεταπτυχιακών προγραμμάτων (MSc in Shipping, Finance, & Management, MBA International) και έχει στο παρελθόν διατελέσει μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του μεταπτυχιακού στη Λογιστική & Χρηματοοικονομική. Κατά την περίοδο 1994-2001 εργάστηκε στα University of Durham (Department of Economics & Finance, 1999-2001), Middlesex University Business School (1997-1999), και Brunel University (Department of Economics & Finance 1994-1997). Σπούδασε Οικονομικά στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (1990), και έχει PhD στα Χρηματοοικονομικά (1997) και MSc στα Χρηματοοικονομικά των Επιχειρήσεων (1993) από το Brunel University. Έχει, επίσης, εργαστεί ως αναλυτής σε χρηματιστηριακή εταιρεία και σύμβουλος. Το 2001 εκλέχτηκε Λέκτορας στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Έχει οργανώσει και διδάξει μεταπτυχιακά μαθήματα Χρηματοοικονομικής Διοίκησης και Παραγώγων Αγορών σε Αγγλικά Πανεπιστήμια, (Financial Engineering, Security Investment Analysis, Portfolio Management) και διδάσκει σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου, Διαχείριση Κινδύνων & Παράγωγα, Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική), καθώς και στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής (Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου). Επίσης, έχει επιβλέψει επιτυχημένα Διδακτορικές Διατριβές (PhD) και Μεταπτυχιακές Διατριβές (MSc), και έχει διατελέσει υπεύθυνος επιλογής φοιτητών στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα (MSc Admission Tutor) του University of Durham (Department of Economics & Finance) και Middlesex University Business School.

Έχει συγγράψει δύο βιβλία: (1) “Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου”, Εκδόσεις Μπένου, 2013 (1η έκδοση 2003), ISBN: 978-9608249-97-4, και (2) “Εισαγωγή στη Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική”, Εκδόσεις Μπένου, 2009, ISBN: 978-960-8249-67-7. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι στην περιοχή της αποτίμησης αξιογράφων, της συμπεριφοράς του επενδυτή κατά την λήψη επενδυτικών αποφάσεων, και των αναδυόμενων κεφαλαιαγορών. Μελέτες του έχουν δημοσιευτεί σε διεθνούς κύρους ακαδημαϊκά περιοδικά, όπως Journal of Banking & Finance, Journal of Financial Stability, Journal of Business Finance & Accounting, European Financial Management, Journal of Futures Markets, International Review of Financial Analysis, Applied Financial Economics, Quarterly Review of Economics and Finance, The Manchester School, Journal of Economic Development, μεταξύ άλλων. Τα άρθρα αυτά έχουν τύχει ετεροαναφορών (άνω των 500, Σεπτ. 2015). Διατελεί κριτής άρθρων (referee) για διεθνή ακαδημαϊκά περιοδικά και διεθνή εκδοτικό οίκο.