Σχετικά με εμάς

Tί είναι το «lyseis.org»;

To “lyseis.org” είναι ένα Ελληνικό Ινστιτούτο για την ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την έρευνα. Ιδρύθηκε το 2017 και είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός φορέας, που στόχο έχει την εκπόνηση μελετών και προτάσεων για τη βελτίωση του  παραγωγικού μοντέλου και της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον που αλλάζει ραγδαία.

 

Ποιοι είμαστε;

To«lyseis.org» είναι η απάντηση της νέας γενιάς Ελλήνων επιστημόνων, που συμμετέχουν ενεργά στο οικονομικό γίγνεσθαι, έχουν αυτοπεποίθηση και εμπιστεύονται πραγματικά τη δυναμική της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό βασικοί στόχοι είναι η ουσιαστική και ρεαλιστική ανάλυση και καταγραφή του εγχώριου και διεθνούς περιβάλλοντος και η επεξεργασία  πρακτικών λύσεων, ως μια «επαναστατική μέθοδο» για να «χτίσουμε» τη νέα  Ελλάδα της δημιουργίας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας.

Το μυστικό κρύβεται στην ομαδική δουλειά, στις συνεργασίες και στις κοινωνικές συμμαχίες. Επιστήμονες, διανοούμενοι, φορείς και κοινωνικές οργανώσεις, thinktank του εξωτερικού, αποτελούν για εμάς εργαλεία προκειμένου να πετύχουμε τους στόχους μας.

 

Δραστηριότητες

Για την επίτευξη της αποστολής του το Ινστιτούτο:

  • Παρέχει στο κοινό έγκυρη πληροφόρηση, αναλύσεις, προτάσεις και μελέτες για θέματα κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης,  αναδιοργάνωσης ελληνικών επιχειρήσεων, διεθνών σχέσεων.
  • Διοργανώνει επιστημονικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις, συμμετέχει σε επιστημονικά, ερευνητικά προγράμματα, δημοσιεύει επιστημονικές εργασίες και ενημερωτικές πληροφορίες, συμμετέχει σε συνδιασκέψεις, συνέδρια ή συναντήσεις επιστημονικού, τεχνικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος, καθώς επίσης εκδίδει, κυκλοφορεί και διαθέτει ενημερωτικό υλικό συναφές με τους σκοπούς του Ινστιτούτου.
  • Συμμετέχει ενεργά σε διεθνείς συνεργασίες και δίκτυα, καθώς και στο διάλογο για το μέλλον της Ελλάδας σε ευρύτερο γεωπολιτικό και οικονομικό επίπεδο, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ και σε άλλους διεθνείς οργανισμούς.
  • Αναλαμβάνει και εκτελεί ερευνητικά, εκπαιδευτικά, επιμορφωτικά προγράμματα και μελέτες, που επιχορηγούνται από το Δημόσιο ή άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς οργανισμούς ή την Ε.Ε. ή άλλους διεθνείς οργανισμούς ή άλλα κράτη.