«Ζούμε ξοδεύοντας από τα έτοιμα…» σύμφωνα με το εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο του ΣΕΒ, το οποίο κάνει γνωστό ότι από το 2013 μέχρι το 2016, το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών έχει μειωθεί σε 9,4%.

Όπως υποστηρίζει ο ΣΕΒ το προαναφερόμενο στοιχείο, σε συνδυασμό με την αύξηση που παρατηρείται στο μερίδιο της ιδιωτικής κατανάλωσης ως ποσοστού του ΑΕΠ, σημαίνει ότι ξοδεύουμε 10,6 δισ. ευρώ παραπάνω από τα εισοδήματά μας. Η κατάσταση αυτή προκαλεί προβληματισμό ως προς τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης της οικονομίας διότι χωρίς αποταμίευση δεν γίνονται επενδύσεις και χωρίς επενδύσεις δεν αυξάνει η παραγωγικότητα και τα εισοδήματα. Τα χρήματα δε, από τις αποταμιεύσεις διατίθενται κατά κύριο λόγο στην πληρωμή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων.