Επιστημονική Επιτροπή

papapostolou1

Dr Nikos C. Papapostolou

Τομέας Ευθύνης

Ναυτιλία

Prof. Michael Tamvakis

Τομέας Ευθύνης

Ενέργεια

Prof. Drakos Konstantinos

Τομέας Ευθύνης

Χρηματοοικονομικά
Μάκρο-Μίκρο

spiros

Prof. Spyros Spyrou

Τομέας Ευθύνης

Χρηματοοικονομικά

Συμπεριφορική Χρη/κή

xatzi

Em. Chatzikonstantinou

Τομέας Ευθύνης

Οικονομικά

Ass. Prof. Christos Akratos

Τομέας Ευθύνης

Περιβάλλον