Διοικητικό Συμβούλιο

  1. Πάρις Πάτσης, Πρόεδρος
  2. Παναγιώτα Κατσίκα – Δάλλα, Αντιπρόεδρος
  3. Ανδρέας Παπαδόπουλος, Διευθυντής
  4. Ανδρέας Πάτσης, Ταμίας
  5. Αναστάσιος Χατζηβασιλείου, Γενικός Γραμματέας
  6. Γεώργιος Αλέκου, Αναπληρωματικό Μέλος
  7. Αγγελική Πάτσαλη, Αναπληρωματικό Μέλος