Η νέα διαδικτυακή πύλη www.360funding.gr της Τράπεζας Πειραιώς βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία. Πρόκειται για μια υπηρεσία, η οποία παρέχει ενημέρωση για όλα τα προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης με την τράπεζα να προγραμματίζει να δώσει νέα δάνεια συνολικού ύψους 4,2 δισ. ευρώ για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εντός του 2017.

Στο νέο ιστότοπο της Τράπεζας Πειραιώς, επιχειρηματίες, ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες μπορούν να ενημερωθούν για όλες τις ευκαιρίες χρηματοδοτικής ενίσχυσης, εθνικές (ΕΣΠΑ, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, Αναπτυξιακός νόμος) και ευρωπαϊκές τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν για να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια.

Παράλληλα η τράπεζα γνωστοποίησε ότι προτίθεται να ενισχύσει την πολύ μικρή επιχειρηματικότητα ( εταιρείες με τζίρο έως 2.500.000 ευρώ) με χορηγήσεις της τάξης του 1,2 δισ. ευρώ και τη μεσαία επιχειρηματικότητα με άλλα 3 δισ. ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί πως από τα 40 δισ. ευρώ επιχειρηματικά δάνεια που διαθέτει στο χαρτοφυλάκιό της, τα 23 δισ. ευρώ αφορούν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.