Μεγάλη αύξηση 24,5% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου τιμών στη βιομηχανία τον Μάρτιο του 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2016 έναντι μείωσης 11,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση έτους 2016 με το 2015.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ο δείκτης κύκλου εργασιών στην βιομηχανία αυξήθηκε κατά 21,1%.

Ο μέσος γενικός δείκτης του 12μήνου Απριλίου 2016- Μαρτίου 2017, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη δωδεκαμήνου Απριλίου 2015- Μαρτίου 2016, παρουσίασε αύξηση 3,2% έναντι μείωσης 11,3% που σημειώθηκε από τη σύγκριση των αντίστοιχων προηγούμενων δωδεκαμήνων.